13.11.2020

ონლაინ ღონისძიება შაქრიანი დიაბეტის

საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

 

შაქრიანი დიაბეტიის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ონლაინ რეჟიმსი, 13 ნოემბერს ბათუმის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტთა გაერთიანებამ (მეცნიერ-ხელმძღვანელი, აკადემიის პროფესიული მასწავლებელი, ბიოლოგიის დოქტორანტი სოფიო ბრუნჯაძე) ჩაატარა თემატური ღონისძიება. კერძოდ გამოტანილი იყო ტექსტები: ,,დიაბეტი გლობალური პრობლემაა, რომელიც შესძლებელია თვითოეულ ჩვენგანს შეეხოს,“ 3უნდა დავეხმაროთ საზოგადოებას მის გაცნობიერებაში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დაავადების მართვაში ოჯახის წევრთა ჩართულობა, ზრუნვა და პრევენციული ზომების მიღება.“ საინტერესო მოხსენებით გამოვიდნენ აკადემიის ფარმაციის (სააფთიაქო) და საექთნო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტები: თეონა ხმალაძე,სოფიკო ბოლქვაძე, ნინო ზოიძე,   ნინო აბაშიძე, ლოლიტა ავჯიშვილი,   ქეთი ბერიძე, სოფო ბოლქვაძე, თამუნა დუმბაძე, თათია შაშიკაძე, თამარბა კურიძე, ნინო რომანაძე, თამარ ბერიძე, ეკატერინე ჯიჯიეშვილი, მელანო ხაჩიძე, ნინო საფარიძე, ლანა გელაძე, თინათინ მალაყმაძე, მარიამ ცხვიტარია, ნათელა ვაშაყმაძე, თამარ პეტრიძე, ნათია ბერიძე, ანჟელიკა მჭედლიძე, მარინა მახარაძე,ლიკა ივანაძე,მარიამ კვირიკაძე, მანანა აბულაძე, სალომე აბულაძე, მარიამ  ზაქარაძე, თაკო ანთაძე, დიანა მარაბიანი, ლიკა ირემაძე, მარიამ მჭედლიშვილი, თამუნა ჟორდანიძე, ამალია აბგარიანი, ილონა ბაგიშვილი, ლინდა ლომაძე.მათი მოხსენებები მოიცავდა თემებს: 3დიაბეტის სტატისტიკა,“ ,,დიაბეტი და მისი მართვა,“ ,,დიაბეტი და მისი ტიპები,“ ,,ორსულობა და შაქრის დიაბეტი,“ ,,შაქრიანი დიაბეტი ბავშვებში,“ ,,დიაბეტით დაავადებულები საქართველოში“... შაქრიანი დიაბეტის შემოღების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ისაუბრა სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერმა მზია ბაკურიძემ. საკითხის განხილვაში მონაწილეობდნენ პროფესიული განათლების მასწავლებლები: ნანა ანანიძე, ინგა შალამბერიძე (სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი), ინგა ვრდიძე, მარინა კვირიკაძე, შორენა უზუნაძე (დირექტორის მოადგილე), ზაირა ჯაფარიძე, გერმანიიდან ღონისძიების მონაწილეთ მიმართა კოლეჯ 3სიოს“ დირექტორი სალომე სიორდიამ.